Enreixat i portes

Ferro

Enreixat i portes

ENREIXAT DE SIMPLE TORSSIÓ
Mides de 25 mts llarg X 1 mt d'altura
1'20 mts d'altura
1'50 mts d'altura
1'80 mts d'altura
2 mts d'altura

PORTES METÀL·LIQUES GIRATÒRIES
Simple torsió
Galvanitzades en calent per
immerssió

Simple torsió
Galvanitzades i pintades al foc en
verd

"Mallazo" electrosoldat
Galvanitzades en calent per
immerssió

"Mallazo" electrosoldat
Galvanitzades i pintades al foc en
verd