Perfils de carpinteria

Inoxidable

Perfils de carpinteria

(Solament polit)

Mida PES Kg/barra
I4P. R5851 PERFIL -L- 8,5
I4P. R5852 PERFIL -T- 9
I4P. R5853 PERFIL -Z- 9,5