Tubs Quadrats

Ferro

Tubs Quadrats

TUB LAMINAT QUADRAT

Descripció B H E Kg/m
TUB QUADRAT 10 10 1 0'257
TUB QUADRAT 12 12 1 0'320
TUB QUADRAT 12 12 1'5 0'683
TUB QUADRAT 14 14 1 0'383
TUB QUADRAT 14 14 1'5 0'532
TUB QUADRAT 16 16 1 0'446
TUB QUADRAT 16 16 1'5 0'626
TUB QUADRAT 18 18 1'5 0'721
TUB QUADRAT 20 20 1 0'571
TUB QUADRAT 20 20 1'5 0'815
TUB QUADRAT 20 20 2 1'030
TUB QUADRAT 22 22 1 0'634
TUB QUADRAT 22 22 1'5 0'909
TUB QUADRAT 25 25 1 0'728
TUB QUADRAT 25 25 1'5 1'050
TUB QUADRAT 25 25 2 1'344
TUB QUADRAT 30 30 1 0'885
TUB QUADRAT 30 30 1'5 1'286
TUB QUADRAT 30 30 2 1'658
TUB QUADRAT 30 30 3 2'392
TUB QUADRAT 35 35 1'5 1'251
TUB QUADRAT 35 35 2 1'972
TUB QUADRAT 40 40 1'5 1'757
TUB QUADRAT 40 40 2 2'286
TUB QUADRAT 40 40 3 3'485
TUB QUADRAT 40 40 4 4'521
TUB QUADRAT 45 45 1'5 1'992
TUB QUADRAT 45 45 2 2'600
TUB QUADRAT 50 50 1'5 2'228
TUB QUADRAT 50 50 2 2'914
TUB QUADRAT 50 50 3 4'620
TUB QUADRAT 50 50 4 5'777
TUB QUADRAT 50 50 5 7'065
TUB QUADRAT 60 60 1'5 2'699
TUB QUADRAT 60 60 2 3'542
TUB QUADRAT 60 60 3 5'369
TUB QUADRAT 60 60 4 7'336
TUB QUADRAT 60 60 5 8'635
TUB QUADRAT 70 70 2 4'170
TUB QUADRAT 70 70 3 6'085
TUB QUADRAT 70 70 4 8'289
TUB QUADRAT 70 70 5 10'205
TUB QUADRAT 70 70 6 12'420
TUB QUADRAT 70 70 7 15'680
TUB QUADRAT 80 80 2 4'898
TUB QUADRAT 80 80 3 7'253
TUB QUADRAT 80 80 4 9'545
TUB QUADRAT 80 80 5 11'775
TUB QUADRAT 80 80 6 13'941
TUB QUADRAT 80 80 8 15'890
TUB QUADRAT 90 90 3 8'195
TUB QUADRAT 90 90 4 10'801
TUB QUADRAT 90 90 5 13'345
TUB QUADRAT 100 100 2 6'154
TUB QUADRAT 100 100 3 9'182
TUB QUADRAT 100 100 4 12'057
TUB QUADRAT 100 100 5 14'915
TUB QUADRAT 100 100 6 17'709
TUB QUADRAT 100 100 8 20'910
TUB QUADRAT 100 100 10 24'820
TUB QUADRAT 110 110 5 16'485
TUB QUADRAT 120 120 3 10'710
TUB QUADRAT 120 120 4 14'569
TUB QUADRAT 120 120 5 18'055
TUB QUADRAT 120 120 6 21'477
TUB QUADRAT 120 120 8 25'940
TUB QUADRAT 120 120 10 31'100
TUB QUADRAT 125 125 4 15'197
TUB QUADRAT 125 125 5 18'840
TUB QUADRAT 125 125 6 22'419
TUB QUADRAT 140 140 5 21'195
TUB QUADRAT 140 140 6 25'245
TUB QUADRAT 140 140 8 33'258
TUB QUADRAT 140 140 10 37'580
TUB QUADRAT 150 150 5 22'765
TUB QUADRAT 150 150 6 27'129
TUB QUADRAT 150 150 8 35'670
TUB QUADRAT 150 150 10 40'520
TUB QUADRAT 160 160 5 24'335
TUB QUADRAT 160 160 6 29'013
TUB QUADRAT 160 160 8 38'182
TUB QUADRAT 175 175 5 25'830
TUB QUADRAT 175 175 6 31'510
TUB QUADRAT 200 200 5 29'760
TUB QUADRAT 200 200 8 46'030
TUB QUADRAT 200 200 10 56'220
TUB QUADRAT 220 220 8 51'060