Perforades

Ferro

Perforades

En tots els formats hi ha varios gruixos de xapa i varies mides de forats

Perforacions rodones


Perforacions quadrades
Perforacions colisas
Perforacions decoratives
Perforacions abocardades
Perforacions embutides