Per portes

Ferro

Per portes

XAPA PORTES BASCULANTS GALVANITZADESDescripció Espessor Llargada Kg/m
PC-4 (PE 538) 0'6 6 1'263
PC-4 (PE 538) 0'8 6 1'677

XAPA PORTES BASCULANTS GALVANITZADES MICROPERFORADESDescripció Espessor Llargada Kg/m
PC-4 (PE 538) 0'6 6 1'263
PC-4 (PE 538) 0'8 6 1'677

XAPA ARTICULADA CURVADescripció H Llargada B E Kg/m
ARTICULAT 11'00 5.200 83'00 0'6 0'600
ARTICULAT 11'00 6.200 83'00 0'6 0'600

BAIXOS ARTICULATS GALVANITZATSDescripció A/H Llargada B E Kg/m
BAIX SIMPLE 13 6.200 120 2'00 0'600

Descripció A/H Llargada B E Kg/m
BAIX REFORÇAT 23/13 6.200 123'5 2'00 2'622