Passamans

Ferro

Passamans
PM-2 PM-3 PM-4
H 25 25 30
E 1'5 1'5 1'5
Kg/m 1'566 1'683 1'801