Panells varis

Ferro

Panells varis

PANELLS SANDWICH IMITACIÓ TEULA
(ample 1000)

Mides
2.100 mm
2.450 mm
3.500 mm
4.200 mm
4.900 mm
5.600 mm
6.650 mm
7.700 mm


Mides
Mides
2.100 mm
2.450 mm
3.500 mm
4.200 mm
4.900 mm
5.600 mm
6.650 mm
7.700 mmPANELLS DE COBERTA
Colors: Blanc, Crema, Plata, Vermell teula

Mides
1000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
8.000 mm


Mides
1000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
8.000 mm

PANELLS DE FAÇANA


Mides
1000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
8.000 mm
Mides
1000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
8.000 mmPANELLS DE COBERTA


Dimensions i pes
Espessor nominal 30mm
Ample 900 mm
Pes 12 Kg/m2
Volum 21 m2/m3
Longitud 6000mts