Empresa

Tota la informació referent als nostres serveis: venda a majoristes, vehicles pel transport domicili... i dels nostres equipaments logístics.

Serveis

Venda als majoristes

  • Ferro: tubs, platines, bigues, xapes, etc...
  • Inoxidable: tubs, platines, xapes, i accesoris
  • Articles de ferreteria
  • Elaboració de ferralla i armadures muntades
  • Servei d'oxitall i cisalla
  • Tancaments metàl·lics

Disposem de vehicles pel transport a domicili

Equipaments logístics

Fotografies

  • Màquines de tall
  • Instal·lacions

Condicions d'ús