Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. l’informa que és titular de website WWW.FERROS BOSCH.COM. D’acord amb les exigències de l’article 10 de l’esmentada Llei, HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A., amb NIF A08775041 i domicili social a HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. C/ BOSCH I GIMPERA, 2-4 AP 300 MATARÓ-08302, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 4937, foli 34, full 56975, inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és ferrosbosch@ferrosbosch.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació accés i ús pel website de HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. per l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les Claus d’accés que hagi obtingut emplenant els formularis esmentats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertades per HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, les bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets a tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir per mitjà dels enllaços establerts a la seva website i declara que en cap cas a procedira a examinar a exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la red. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. és reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva website. Tant en el referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Les esmentades modificacions podran realitzar-se, per mitjà de la seva website, de qualsevol manera admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.